Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy

KALIBRACE

Kalibrační laboratoř Zindler je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 .

  • Provádíme kalibrace měřidel v oborech měření délky a teploty (akreditovaně), tlaku a času (neakreditovaně).
  • Kalibrace měřidel jsou prováděny v souladu s ustanovením  § 5, odstavec 6 zákona č. 505/1990 Sb.  o metrologii v platném znění.
  • Příslušné hlavní etalony naší firmy jsou navázány  na mezinárodní etalony.
  • Výsledky měření jsou podrobně dokumentovány v kalibračním listu .
  • Specifikace předmětu a rozsahu akreditované činnosti kalibrační laboratoře .
  • Na přání zákazníka označujeme měřidla kalibračními štítky  s dobou platnosti kalibrace.
  •     V případě, že měřidlo při kalibraci nevyhoví stanoveným požadavkům, nabízíme možnost provedení opravy.