Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy

MEZILABORATORNÍ POROVNÁVÁNÍ ZKOUŠEK


     Kalibrační laboratoř Zindler se zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek  (MPZ).

     Předmětem mezilaboratorního porovnávání (MPZ) je vzájemné porovnání výsledků měření laboratoře s výsledky měření referenční laboratoře, která je pro danou oblast měření nejvyšší autoritou. Cílem MPZ je prokázání způsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratoří, včetně validace jejich metod měření a stanovených nejistot. MPZ je jednou z metod zajištění odborné úrovně metrologických laboratoří a jimi poskytovaných služeb.

      Český metrologický institut  je akreditovaný organizátor mezilaboratorních porovnání podle ČSN EN ISO/IEC 17043 "Posuzování shody - Obecné požadavky na zkoušení způsobilosti"