Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy

ŠKOLENÍ

     Dle požadavku zákazníka zabezpečíme provedení základního výcviku metrologů resp. pracovníků, kteří v malé firmě odpovídají za řízení metrologie pod názvem:.

Metrologie v malých a středních organizacích

     Témata výcviku:

  • legislativa v oblasti metrologie, jak ji řešit
  • terminologie, členění měřidel
  • řízení metrologie, odpovědnosti
  • evidence, značení měřidel, metrologická dokumentace
  • návaznost měření - kalibrace a ověřování měřidel
  • údržba, opravy a vyřazování měřidel, nákup měřidel

     Kurz metrologie v malých a středních organizacích je určen pracovníkům, kteří potřebují získat základní znalosti z obecné metrologie, pracují v této oblasti krátce a nemají dosud odpovídající praxi a zkušenosti. Je určen také pracovníkům, kteří se problematikou metrologie setkávají v kumulovaných funkcích, kde zpravidla postačují základní znalosti. Svým zaměřením i skladbou je také vhodný pro podniky, kde není dosud jednotnost měřidel a měření zabezpečována odpovídajícím způsobem, s ohledem na kvalitu výrobků a služeb a zákonných požadavků.

     Výcvik probíhá v prostorách KLZ ve Zlíně. Předpokládaná délka výcviku je zpravidla 6 hod. nebo v rozsahu dle konkrétních požadavků zákazníka.

     Pracovníci, kteří se výcviku zúčastní, obdrží studijní materiály KLZ a Osvědčení KLZ o absolvování základního výcviku v oblasti metrologie, které je možno využít pro prokazování poskytnutého výcviku.

KONTAKTY:
Daniel Zindler (vedoucí kal. laboratoře):
Tel.: 576 510 011, Mobil: 604 873 023, E-mail: zindler@klz.cz

Přihláška: Prihlaska_skoleni_metrologie.doc

Místo konání:
V prostorách KL Zindler - Voženílkova 5561, 760 01 Zlín
přihlášky - zindler@klz.cz nebo Tel.: 576 510 011


V termínech:

na poptávku - Metrologie v malých a středních organizacích