Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy

O METROLOGII

     Národní metrologický systém je tvořen soustavou právních a technických předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími, opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel. Systém je vytvořen nad komplexem technických prostředků a zařízení.Základními oblastmi působnosti systému jsou:

- fundamentální metrologie, která se zabývá soustavou měřicích jednotek a státními etalony

- legální metrologie, která zabezpečuje jednotnost a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy

- průmyslová metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení. Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie. Více informací získáte na stránkách Českého metrologického institutu www.cmi.cz a UNMZ www.unmz.cz.