Kalibrační laboratoř Zindler na Firmy.cz
Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy
HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ
     Vážený zákazníku, naším cílem je poskytovat kvalitní služby a tyto rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim požadavkům. K tomu však potřebujeme znát Vaše názory na naši dosavadní spolupráci, a proto si Vás dovolujeme požádat o ohodnocení níže uvedených témat výběrem z nabízených úrovní spokojenosti, případně dalším doplněním námětů ke zlepšení:
1. Informovanost o naší firmě, poskytovaných službách (internet, internetové vyhledávače...):
námět ke zlepšení:


2. Přístup pracovníků KLZ (ochota, spolehlivost, komunikace atd.):
námět ke zlepšení:


3. Kvalita provedených oprav a servisu měřidel:
námět ke zlepšení:


4. Kvalita provedených kalibrací měřidel (rozsah služeb, pochopení požadavku, informace o postupu kalibrace, technické vybavení, odborná způsobilost pracovníků):
námět ke zlepšení:


5. Úprava a obsah kalibračních listů:
námět ke zlepšení:


6. Plnění dodacích termínů kalibrací:
námět ke zlepšení:


7. Informace o průběhu zakázky (potvrzení přijetí objednávky, dohodnutí termínu, upozornění pro vyzvednutí měřidel po kalibraci...):
námět ke zlepšení:


8. Spokojenost s platebními podmínkami (splatností, cenou):
námět ke zlepšení:

Jakou službu v naší nabídce zásadně postrádáte? (např. odvoz / dovoz měřidel, konzultace u zákazníka...)
Návrh na rozšíření služeb KLZ v oblasti kalibrací
Zde prosím uveďte, jaké rozšíření služeb v oblasti kalibrací, byste uvítali

Prosíme o uvedení Vašich kontaktních údajů, abychom mohli reagovat na Vaše návrhy a připomínky:
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon:
Email: