Kalibrační laboratoř ZINDLER, Voženílkova 5561, 760 05 Zlín-Jižní Svahy


Vítáme Vás na stránkách Kalibrační laboratoře Zindler


Komplexní služby v oblasti metrologie a měření zajišťujeme od roku 2000 

  Kalibrační laboratoř Zindler má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 , je členem Českého kalibračního sdružení a České metrologické společnosti.

 • Provádíme kalibrace měřidel v oborech měření délky, tlaku, teploty a času.

  Kalibrace měřidel jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odstavec 6 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
  Příslušné hlavní etalony naší firmy jsou navázány  na státní etalony.
  Výsledky měření jsou podrobně dokumentovány v kalibračním listu .
  Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře .
  Na přání zákazníka označujeme měřidla kalibračními štítky s dobou platnosti kalibrace.

 • Provádíme opravy a servis měřidel.

  Díky dlouholeté servisní činnosti a širokému sortimentu skladových náhradních dílů jsme schopni rychle a kvalitně provádět opravy a servis měřidel výrobců SOMET, MITUTOYO, MAHR, PREISSER, WOLF, KÄFER, PREMA aj.

 • Zajišťujeme nákup a prodej měřidel a měřicích zařízení.

  Dodáváme měřidla převážně od renomovaných výrobců měřicí techniky ale také levnější produkty vhodné pro příležitostné domácí použití. Základní položky měřidel držíme skladem. KATALOGY
  E-obchod

  Dále poskytujeme poradenskou činnost,
  dle požadavku zákazníka zabezpečujeme provedení základního výcviku metrologů resp. pracovníků, kteří v malé firmě odpovídají za řízení metrologie.


Aktuality: 

 17. 12. 2015

Vážení obchodní partneři,
s ohledem na nadcházející vánoční svátky Vás chceme informovat o provozní době naší společnosti v tomto období:
Od 21.12. - 31.12.2015 bude probíhat celofiremní dovolená, firma bude uzavřena. Plný provoz bude obnoven 4.1.2016.

Děkujeme za pochopení.

 1. 09. 2015

 
 
 Podzimní akce „Mitutoyo“ ke stažení „zde“.

 1. 09. 2015

 
 
 Podzimní akce „Mahr“ ke stažení „zde“.

 02. 07. 2014

„Prohlášení pro zákazníky KLZ, kteří jsou držiteli certifikátu ISO/TS 16949“ 
V souvislosti s rozvojem systémů řízeni podle standardu ISO/TS 16949 u zákazníků KLZ 
a požadavku tohoto standardu - kap. 7.6.3.2 na způsobilost externích laboratoří 
poskytující kalibrační služby vedení KLZ prohlašuje:

• Kalibrační laboratoř Zindler má certifikovaný systém řízení kvality podle 
 ČSN EN ISO 9001:2009 pro rozsah činnosti: 

- Kalibrace měřidel v oborech měření délka, tlak, teplota a čas
- Opravy a servis měřidel
- Nákup a prodej měřidel a měřicích zařízení 

• Činnosti realizované v KLZ jsou standardizovány a popsány v Příručce kvality 
 a navazujících dokumentech. Příručka kvality je zpracována v souladu s požadavky
 norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
• Kalibrace pracovních měřidel nestanovených v oborech měření délky, tlaku, teploty
 a času jsou prováděny v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a ustanovením 
 § 5, odstavec 6 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
• Výsledky měření jsou podrobně dokumentovány v kalibračním listu.
• Naše hlavní etalony jsou navázány na etalony Českého metrologického institutu 
 nebo středisek kalibrační služby. 
• Pracovníci provádějící výkony kalibrací mají osobní certifikát způsobilosti.

Tímto způsobem je KLZ připravena svým zákazníkům prokázat naplnění principů a záměru
normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 formou auditu provedených zákazníkem nebo
druhou stranou schválenou zákazníkem.

V současné době KLZ vyvíjí aktivity k zahájení akreditačního řízení. 
Laboratoř se již zúčastnila mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. 
Vedení KLZ očekává úspěšné ukončení akreditačního řízení a získání
akreditačního osvědčení v průběhu roku 2014-2015. 


 16. 01. 2013

 Další běh kurzu „Metrologie v malých a středních organizacích“ je plánován 
na 31. 01. 2013 od 09:00 hod. 
 v prostorách KL Zindler - Tř. T. Bati 299/2B, Zlín - Louky. 
 Detailní náplň a rozsah výcviku jsou uvedeny v odkazu „Školení“ na našich stránkách.
Těšíme se i na vaši účast.
>